Calendario Escolar 2019-2020 EMCO

Podes descargar o Calendario Escolar 2019-2020 da Escola de Música Concello de Ortigueira facendo click na ligazón:

CURSO ESCOLAR 2019-2020-EMCO

 

Anuncios
Publicado en 2019-2020, Sin categoría | Deja un comentario

Linguaxe Musical (Solfeo) de Adultos 2019-2020

No seguinte enlace podes descargar os horarios e grupos dispoñibles para o presente curso. Despois debes de anotarte en Secretaría según o horario que mellor sexa para ti, e acorde co teu nivel. Fai click:

FAI CLICK AQUI Horarios SOLFEO ADULTOS 2019-2020

Publicado en 2019-2020, Sin categoría | Deja un comentario

Consello Consultivo EMCO (2029-2020)

Coa aprobación no Boletín Oficial da Provincia (24 de xaneiro de 2017) do Regulamento de Réxime Interno e Organización da Escola de Música de Ortigueira quedaba regulado dunha forma oficial a organización da mesma.

Dende o persoal da EMCO, gustaríanos que o noso órgano “similar” a dun Consello Escolar… o noso Consello Consultivo, volvera a ser de valor para resolver todos os problemas ou inquedanzas da comunidade educativa.

No periodo 2017-2019, quedou deserta a representación vosa de pais/nais (menores de idade) e alumnos maiores polo que nos gustaría agora que se vai a renovar que houbera candidaturas para representar ós alumnos.

Deixámosvos os Artigos seguintes para que sepades como funciona e para animar a que alguén se anime a participar no mesmo:

Artigo 9. Consello Consultivo
O Consello Consultivo da Escola Municipal de Música do Concello de Ortigueira é o máximo órgano de consulta e participación de todos os sectores involucrados no seu correcto funcionamento.
As súas propostas, informes e ditames serán preceptivos e serán elevados aos órganos municipais competentes.

Artigo 10. Composición do Consello Consultivo
O Consello Consultivo da Escola estará constituído polas seguintes persoas:
Presidirá as reunións o/a Sr./a Alcalde/sa de Ortigueira ou concelleiro/a en quen se delegue.
Exercerán de vogais os seguintes membros:
• Director/a do Centro
• Dous profesores/as, elixidos entre o profesorado
• Un/unha representante da Asociación de nais e pais de alumnos do Centro no caso de que houbera, e senón un/ unha representante legal dos/das alumnos/as menores de idade,
• Un/unha representante dos alumnos/as maiores de idade

Un membro do persoal administrativo do centro educativo levantará acta das reunións.
Cada membro do Consello deberá ter asignado un suplente que poida exercer as súas funcións na ausencia do mesmo.
O Consello Consultivo poderá renovarse cada dous anos á proposta de dous terzos dos seus integrantes.

Establecese un protocolo para a elección dos membros non natos do Consello:
a) As candidaturas serán presentadas nun prazo de 7 días naturais, nas datas establecidas pola presidencia do Consello.
b) As candidaturas presentaranse no rexistro municipal e, finalizado o prazo abrirase un período de exposición de candidatos/as de 5 días naturais.
c) O/A Presidente/a do Consello fixará a data e horas das eleccións. A votación será secreta. O/a candidato/a con máis votos será elixido/a directamente representante no órgano.

Artigo 11. Reunións do Consello Consultivo
O Consello Consultivo celebrará reunións nas datas e horas que propoña o/a Presidente/a, ou que o mesmo acorde, sendo necesaria a presenza a lo menos, do/a Presidente/a, o/a Director/a do Centro, un/a traballador/a que levante acta e de tres membros do consello, para a válida celebración das mesmas. Os acordos adoptaranse por maioría de votos dos asistentes a cada reunión.
Celebrarase un mínimo de dous consellos consultivos ordinarios por curso lectivo, e extraordinarios segundo as necesidades dos mesmos.

Artigo 12. Funcións do Consello Consultivo
As funcións do Concello Consultivo serán exclusivamente deliberativas e de asesoramento á corporación municipal no ámbito restrinxido da EMCO. Entre outras, ditas funcións serán as seguintes:

a) Propoñer actividades extraordinarias.
b) Propoñer cambios na oferta das materias e modificacións do cadro de profesores.
c) Coñecer as modificacións do Proxecto Educativo de Centro que propoña o conxunto de profesores e aprobe a autoridade municipal competente.
d) Propoñer ao equipo directivo do centro modificacións do Proxecto Educativo de Centro.
e) Elaborar informes, proxectos, iniciativas e propostas de interese educativo.

Publicado en 2019-2020, Sin categoría | Deja un comentario

Alumnas da EMCO tocarán no Piano Meeting de Ourense

O Piano Meeting é un Festival de Piano para tódolos públicos que se celebra a finais de setembro en Ourense. Con 4 pianos situados en 4 espazos singulares da cidade busca achegar a música e a cultura ás rúas a través dun instrumento pouco habitual ao aire libre. Un día, unha cidade, 4 pianos, e un mínimo de 60 pianistas e 10 horas de música ininterrompida ao alcance de todos e todas. Iso é o Piano Meeting.

A Escola de Música Concello de Ortigueira está moi leda de estar representada por Noa Calvín Yañez e Andrea Rey Martínez que acudirán con músicos da Asociación Pianeiros o sábado 28 de setembro ás 18h na Praza das Burgas de Ourense.

Parabens!!

Programa-Piano-Meeting-01-1024x724.png

Publicado en 2019-2020 | Etiquetado , | Deja un comentario

Presentación dos módulos de Música e Movemento e Formación Básica (EMCO)

Hoxe 12 de setembro, abrimos o prazo de matrícula para o curso 2019-2020 na Escola de Música de Ortigueira.

Ademáis presentámosvos de maneira gráfica e visual os novos módulos diseñados para os nenos e nenas de entre 3 a 6 anos. 

Para calquera información sobre a ensinanza e a matriculación, visítanos do 12 ó 19 de setembro na Escola de Música en horario de 16h a 20:30h.

12

Coñece a Aula e a Metadoloxía a empregar

btrbtrbtr

Coñece o Mestre de Música e Movemento e ó Pianista Acompañante da agrupación

 

CARLOS DIÉGUEZ BELTRÁN  (Director da EMCO. Mestre de Linguaxe Musical, Dirección e Música e Movemento)

3-carlos.jpgNatural de Monforte de Lemos (Lugo) é Master en Gestión Cultural (UOC), Licentiate in Music Direction (ABRSM) e Titulado Superior en Trombón (COSMAC).

Ten dirixido diversas formacións musicais en España, Portugal, Alemania, Italia, Eslovenia, Costa Rica, Cuba, Arxentina ou Venezuela; traballando con organismos de diverso ámbito (dende Universidades, Conservatorios, Ministerios de Cultura, “El Sistema”…)

Ten publicado diversos libros e materiais didácticos, destacando El oficio de Director de Banda, o método Bandeando (primeiro método iberoamericano para banda) ou Solfeando (método de linguaxe musical) ; así como ten editadas diversas composicións e arranxos.

Frecuentemente é convidado a impartir diversas conferencias e ponencias en diversos foros e adica parte do seu tempo a recuperar tanto o patrimonio musical do municipio como de Galicia.

A súa paixón por buscar unha ensinanza integradora e 3.0  lévao a desenrolar proxectos e iniciativas innovadoras, así como conta cun canal de ensinanza por Youtube con máis de 16000 suscriptores.

É o Presidente da Asociación Nacional de Directores de Banda de España (ANDB) e director artístico ou musical de diversos proxectos do Plan Nacional de Bandas como a Banda Sinfónica de Galicia.

ALEJANDRO VÁZQUEZ (Mestre de Piano,  Composición, Pianista Acompañante, Linguaxe Musical, Coro Infantil)

Á idade de 6 anos dá os seus primeiros pasos no mundo da música iniciándose no estudo do solfexo e piano coa pianista gaditana Juana Abad.

AVG.jpgIngresa no Conservatorio Profesional de Ferrol, onde de forma oficial inicia os seus estudos de piano, concluíndoos no Conservatorio da Coruña coa profesora Laura Díaz.

Unha vez finalizados os seus estudos de piano accede ao Conservatorio Superior de Música da Coruña na especialidade de composición, estudando con Mario Seoane e Julián Rodriguez.

Realiza numerosos cursos de especialización sobre análise e música contemporánea con Anne Landa; Eric Wen, director do departamento de composición do Curtis Institute; Marie-Bernadette Charrier e Cristophe Havel, profesor de composición na ESMUC e composición electroacústica en Musikene; entre outros…

Asiste bolseiro á LIV edición dos Cursos Universitarios e Internacionais De “Música en Compostela” no ensino de Sinfonismo e Música Actual, impartido por Antón García Abril e Maximino Zumalave.

Estuda tamén composición con Antón García Abril na Escola de Altos Estudos Musicais de Galicia en Santiago de Compostela.

Como compositor recibiu encargas de numerosos ensembles e interpretes. As súas obras foron interpretadas por varios grupos de música de cámara, entre eles, o Ensemble S21, baixo a dirección de José María Sánchez Verdú; obras sinfónicas estreadas pola Banda e Orquestra Sinfónica do Conservatorio Superior da Coruña; pezas electroacústicas como integrante do Ensemble Ixor, dirixido por Pablo Coello. Varias dela grabadas en CD.

É membro da plataforma ColorSonoro, adicada a promoción do arte contemporáneo audiovisual, plataforma coa cal estrea BOBOK (música teatral para actor, ensemble instrumental e película).

Nos últimos anos publica numerosos materiais de carácter pedagóxico tanto para banda sinfónica como xuvenil.

Publicado en 2019-2020 | Deja un comentario

Curso 2019-2020 – Escola de Música de Ortigueira

Neste post deixámosvos información sobre as datas a ter en conta da Escola de Música Concello de Ortigueira para este mes de Setembro.

cartel septiembre 2019. matriculas emco

Publicado en Sin categoría | Deja un comentario

Charla informativa para usuarios da Escola de Música de Ortigueira

Este Xoves 20 de xuño ás 20:00h, temos unha reunión cos alumn@s da Escola de Música e Familias onde daremos a coñecer diversas propostas e dar información sobre diversos temas.

Se eres usuarios da EMCO esperámoste!

AULA 3. Inicio 20:05, remate aprox. 21h

2.png

Publicado en 2018-2019, Sin categoría | Deja un comentario