Documentación

 REGULAMENTO DE ORGANIZACIÓN XERAL E RÉXIME INTERNO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DO CONCELLO DE ORTIGUEIRA

regulamento-organizacion-emco

CONVOCATORIA DE ELECCIÓN DE PAIS, NAIS OU TITORES LEGAIS DE ALUMNOS MENORES DE IDADE, E ALUMNOS MAIORES DE IDADE COMO REPRESENTANTES NON NATOS DO CONSELLO CONSULTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DO CONCELLO DE ORTIGUEIRA

DESCARGA O DOCUMENTO:  convocatoria-de-eleccion-de-pais-emco-docx

Anuncios